Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2012

inheartless
Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd
— James Frey
Reposted fromtout tout viadynamite dynamite
inheartless

pocałowała mnie w usta
na pożegnanie
wiedziała że wkrótce umrze

miała ładne oczy
imię spotykane często 
zbierała starą porcelanę
lubiła patrzeć jak liście
spadają z drzew

teraz ja 
zapięty na zamek błyskawiczny
patrzę na drzewa nagie bez liści  
otwieram dla niej światło i zamykam  
powieką

— Jastrun
Reposted frompoppyseed poppyseed viabemygod bemygod
inheartless
4953 ab29 500
One day, in one photo.

July 02 2012

inheartless
4262 491a
Reposted fromwszystkonapokaz wszystkonapokaz viascrewyou screwyou
inheartless
4258 892f
Reposted fromrLOVEution rLOVEution viascrewyou screwyou

July 01 2012

inheartless
5791 d618
Reposted frompabuuu pabuuu viascrewyou screwyou
inheartless
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku, małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— J. Żulczyk
Reposted fromriddl3m riddl3m viabemygod bemygod

June 30 2012

inheartless
0702 f77c
Reposted fromiceshadow iceshadow viascrewyou screwyou

June 29 2012

inheartless
1358 f8f6 500
Reposted fromqbshtall qbshtall viadynamite dynamite

June 28 2012

inheartless

''Jeżeli mnie kochają, to przecież nie za coś, nie za osiągnięcie, a za sam fakt istnienia.Nikomu nie muszę udowadniać, że muszę tu być. Ci, którzy naprawdę kochają, kochają zawsze i nigdy Cię nie opuszczą. Tak jest z przyjaźnią''
                                               
— Barbara Rosiek
Reposted fromaboutyou aboutyou viabemygod bemygod
inheartless

June 25 2012

inheartless
7975 3f6c 500
wycinanki o 4 nad ranem
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viascrewyou screwyou
inheartless
0558 a948
Die Person an die es gerichtet ist weis, dass sie gemeint ist <3
Reposted fromseraphina seraphina viascrewyou screwyou

June 24 2012

inheartless
3294 5281
Reposted fromdiammond diammond

June 21 2012

inheartless
4576 cd33 500
Reposted frommaliwa maliwa viafajnychnielubie fajnychnielubie
inheartless
5676 52bc 500
Nikiszowiec, Katowice
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viascrewyou screwyou
inheartless
1425 1592 500
Filozofia sukcesu, czyli f***k it
Reposted fromcolorblind colorblind viascrewyou screwyou

June 19 2012

inheartless
inheartless
Jakbym ja miał Ci pokazać, jak Cię kocham, to bym Cię chyba udusił. Aż by wszystkie flaczki wyszły. Bym Cię ścisnął jak takiego pomidorka. Tylko by skórka z Ciebie została. I pesteczki. I potem bym wziął taką pesteczkę, i włożył w doniczkę, i by mi wyrosła taka mała Ania.
— Książę romantyczny
Reposted fromlunatyczka lunatyczka
inheartless
9347 fb2f
Reposted bybadalena badalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl